Η Σχολή Μας

Σκοπός της Σχολής μας

Ο πρωταρχικός μας σκοπός είναι να εξασκήσουμε ηθοποιούς και σκηνοθέτες για σταδιοδρομία στο επαγγελματικό θέατρο, χώρο ο οποίος παρουσιάζει μία συνεχώς αυξανόμενη ποικιλία απαιτήσεων από τα άτομα που τον συνθέτουν. Αποσκοπούμε να δημιουργήσουμε ηθοποιούς με σεβασμό στο θέατρο, στην Τέχνη της ηθοποιίας και στον εαυτό τους, καλλιτέχνες με ήθος και συνέπεια, πρόθυμους να εργάζονται με ομαδικό πνεύμα προς ένα ομαδικό αποτέλεσμα, με επίγνωση πάντα ότι η δουλειά τους είναι η εξυπηρέτηση του θέατρου και όχι η προσωπική τους δόξα. Όσον αφορά την προοπτική, την εφαρμογή, το φόρτο εργασίας, το ήθος, την πειθαρχία, η Σχολή μας λειτουργεί σαν μία Επαγγελματική Θεατρική Ομάδα και γι’ αυτό θεωρούμε την πρώτη μέρα της φοίτησης του μαθητή εδώ, σαν την πρώτη μέρα της σταδιοδρομίας του.

Αποσκοπούμε να δημιουργήσουμε ηθοποιούς με σεβασμό στο θέατρο, στην Τέχνη της ηθοποιίας και στον εαυτό τους, καλλιτέχνες με ήθος και συνέπεια, πρόθυμους να εργάζονται με ομαδικό πνεύμα προς ένα ομαδικό αποτέλεσμα, με επίγνωση πάντα ότι η δουλειά τους είναι η εξυπηρέτηση του θέατρου και όχι η προσωπική τους δόξα.

Η Εξάσκηση

Η εξάσκηση της σχολής μας βασίζεται σ’ ένα σύστημα εργασίας παρά σ’ ένα δόγμα. Απόψεις της εργασίας των μεγάλων δασκάλων της εξάσκησης του ηθοποιού, από τον Στανισλάβσκι μέχρι τον Μπρέχτ, το ACTOR’S STUDIO, τον Πήτερ Μπρούκ και τον Γκροτόβσκι, ενσωματώνονται στον τρόπο της διδασκαλίας μας.

Η βασική μας προσπάθεια προσανατολίζεται στο να εφοδιάσουμε το μαθητή – ηθοποιό με όλα τα μέσα έκφρασης, να τον βοηθήσουμε ν’ αναπτύξει το δυναμικό των εργαλείων που εκ φύσεως διαθέτει, δηλαδή της φωνής και του κορμιού του. Ζητάμε να ενθαρρύνουμε διά της άσκησης το δραματικό ένστικτο του μαθητή, σύμμαχο απαραίτητο για την ανάπτυξη της επινόησης και του αυθορμητισμού, να καθιερώσουμε εξ’ αρχής την ιδέα της ομαδικής ηθοποιίας, γιατί αναμφισβήτητα ότι δημιουργεί ζωή στη σκηνή είναι η αντίληψη του ηθοποιού για τις σχέσεις του – πνευματικές, συναισθηματικές, αισθητήριες και σωματικές – με τους άλλους ηθοποιούς.

Ζητάμε τέλος να καλλιεργήσουμε την αίσθηση της πρωτοβουλίας, ελευθερίας και ατομικής ευθύνης, καθώς και την ικανότητα να συντονίζει τις δεξιότητες του με το σύνολο.